Doplnění informací od majitelů nemovitostí ohrožených případnou povodní.

06.09.2014 11:45

Vážená paní/ Vážený pane.

 

Povodně jsou součástí přírodního koloběhu a představují v současné době pro Českou republiku největší přímé nebezpečí v oblasti přírodních katastrof a mohou být i příčinou závažných krizových situací, při nichž vznikají nejenom rozsáhlé materiální škody, ale rovněž ztráty na životech obyvatel v postižených územích a dochází k rozsáhlé devastaci kulturní krajiny včetně ekologických škod.

 

Zvyšující se četnost povodňových situací, oběti na lidských životech, škody na majetku státu i obyvatel jsou důkazem, že je třeba se ochranou před povodněmi systémově zabývat. Naše obec si s ohledem na ničivé účinky povodně 2002 a 2013 toto plně uvědomuje, a proto činí celou řadu preventivních opatření.

 

V současné době probíhá zpracování nového povodňového plánu naší obce a přímým on-line napojením na povodňový plán ORP Cheb a povodňový plán Karlovarského kraje.  V rámci zpracování vstupních dat byla provedena základní analýza inundace Lipoltovského a  Šitbořského potoka včetně přítoků. Analýzou a následným ověřením dat v terénu, případně porovnáním s historickými mapovými údaji došlo k sumarizaci nemovitostí ohrožených povodní.  Dle výše uvedených kroků byla jako ohrožená identifikována i nemovitost, jež je ve Vašem vlastnictví.  Rádi bychom Vám, jako povodňový orgán, pomohli zpracovat Povodňový plán vlastníka nemovitosti. Přílohou zasíláme sběrný formulář. Vyplněný formulář prosím odevzdejte na Obecní úřad do 25. 9. 2014.  V případě chybných údajů nemovitosti prosíme o opravu i těchto údajů – data byla načítána z Českého statistického úřadu a z katastru nemovitostí a nemusí být zcela aktuální. Data obsažená ve sběrném formuláři budou zpracována do celkové sumarizace ohrožení obce a budou sloužit pouze pro potřeby povodňových orgánů obce.

Rád bych zdůraznil, že pro optimální zvládnutí povodňových situací, je nutná participace všech občanů.  Je v zájmu každého majitele ohrožené nemovitosti předat obci potřebné údaje, které budou sloužit k nastavení systému vyrozumívání občanů, evakuaci atd.  Z dikce vodního zákona je povinností každého vlastníka zpracovat povodňový plán stavby v záplavovém území, nebo stavby, která může zhoršit průběh povodně. V případě absence předání údajů je v kompetenci vodoprávního úřadu nařídit povinnost zpracování Povodňového plánu ohrožené nemovitosti a toto vymáhat.

V případě zájmu je možno přiložený formulář zaslat v elektronické podobě na dodanou e-mailovou adresu vlastníka. Elektronické vyplnění výrazně usnadní zpracování formulářů.   Univerzální formulář ke stažení bude zároveň vyvěšen na internetových stránkách obce.

S pozdravem

 

 

 

 


starosta

Jan Benka

 

 

 

 

Příloha:
Sběrný formulář:

Formular_PP_firmy.xls (164352)

Formular_PP_SMSconnect.xls (165888)


 

Kontakt

Obec Milíkov Milíkov 1
Cheb
350 02
tel: 354 693 202
obec.milikov@seznam.cz